Uluslararası Çocuk Üniversitesi

  / MARKALAR / Uluslararası Çocuk Üniversitesi

PROGRAMLAR

Programlar Hakkında

Uluslararası Çocuk Üniversitesi’nin (UÇÜ) 10 bin metrekarelik kampüsü 3-6 yaş çocuklarına sıcak ve güvenli bir ortam yaratmayı gözeterek dizayn edilmiştir. Huzur dolu güvenli bir öğrenim ortamından tutun da çocukların sevgiyle kucaklandığı sanki bir aile atmosferine sahiptir.

Nino / 3 Yaş

Nino / 3 yaş grubu çocuklarının öğrenme ortamları her 7 öğrenciye bir eğitim uzmanı yetişkin düşecek şekilde planlanmıştır...

Pre-K / 4-5 Yaş

PRE-K/4-5 yaş grubu çocuklarının öğrenme ortamları her 8 öğrenciye bir eğitim uzmanı yetişkin düşecek şekilde planlanmıştır...

Kinder / 5-6 Yaş

KINDER / 5-6 yaş grubu çocuklarının öğrenme ortamları her 8 öğrenciye bir eğitim uzmanı yetişkin düşecek şekilde planlanmıştır...

Çocuk Üniversitesi Hakkında

Felsefemiz

Felsefemiz Uluslararası Çocuk Üniversitesi (UÇÜ) tüm çalışmalarında çocuklara doğal meraklarını ve yaratıcılıklarını geliştirme fırsatı sunar. Çocuklara yaşam boyu öğrenme aşkını aşılayabilecek ortamlar sağlar. Çocukların gelişen isteklerini ve ihtiyaçlarını sıcakkanlı, yetkin uzman eğitimcilerle destekler.

Uluslararası Çocuk Üniversitesi çocuklara yaşadıkları toplum içerisinde iyi bir ilk çocukluk gelişim tecrübesi sağlamakta kararlıdır. Bu amaçla aile, okul, çocuk iletişiminin kaliteli bir şekilde gelişmesine öncelik verir.

Uluslararası Çocuk Üniversitesi
Her çocuğun bireysel gelişim ihtiyaçlarını karşılamak için geniş yelpazeli zengin aktiviteler sunar.
Her çocuğun güçlü temelleri olan duygusal, sosyal, kavramsal ve fiziksel yeteneklerini geliştirmesi konusuna odaklanır.
Yerel ve uluslararası kültüre uygun gelişimsel içerik, araç ve gereçler sunar.
Güvenli ve eğitici bir ortam sağlar.
Early Years ve Highscope Vakıflarının belirlediği kalite standartlarını temel alır.
Ortak saygı atmosferi içerisinde ailelerle açık iletişim kurar.
Çocukların öğrenme tecrübelerini geliştirmek için kuvvetlendirici programlar sunar.

Kalite Sözü

Uluslararası Çocuk Üniversitesi Highscope Vakfı’nın Preschool Program Quality Assessment – PQA (Önokul Program Kalite Değerlendirme) ve Early Years Quality Assessment – EYQA (Early Years Kalite Değerlendirme) kalite prosedürlerini (Eğitim, kaza önleme, güvenlik, işe yerleştirme vb.) tam olarak yerine getirmeyi taahhüt eder.

Highscope ve Early Years Vakıflarının uzmanları Uluslararası Çocuk Üniversitesi’nin kampüsünü düzenli aralıklarla ziyaret edip kalite standartlarını denetlerler. Her yıl düzenli aralıklarla yapılan bu kalite değerlendirme çalışmalarından elde edilen geri bildirimlerle sürdürülebilir kaliteyi yakalamak hedeflenmektedir.

Profesyonel Gelişim Sözü

Uluslararası Çocuk Üniversitesi tüm öğretmen ve direktörlerine bünyesinde barındırdığı insan kaynakları departmanının bir uzantısı olan Profesyonel Gelişim Akademisi (PGA) aracılığıyla mesleki ve kişisel gelişim konusunda eşsiz bir avantaj sağlar.

PGA, Montessori, HighScope, Early Years Vakıfları gibi uluslararası kurumsal işbirlikleri ile verdiği mesleki gelişim eğitimlerinin yanı sıra uluslararası konferans ve eğitimlere öğretmenlerin ve direktörlerin katılmasını teşvik eder.

Çocuk Gelişim Raporu (COR Child Observation Record)

Okul Öncesi Çocuk Gelişim Gözlem Raporu , 3 – 6 yaş arası çcocukların gelişimlerini gözlemleyip değerlendirmek, aile-öğretmen-yönetici arasındaki iletişim düzeyinin kalitesini en üst düzeyde tutmak için tasarlanmıştır. Okul Öncesi Çocuk Gelişsim Gözlem Raporu ön okul müfredatı araştırma ve geliştirme konusunda dünya lideri olan HighScope vakfı tarafından geliştirilmiştir.

Okul Öncesi Gözlem Raporunun Özellikleri:

Öğretim kılavuzu, belirli COR seviyelerinde çocukların sınıf etkinliklerini planlamak için yüzlerce öneriler sunar.
Tüm COR elemanlarına hızlı başvuru için masa posteri sunar.
Değerlendirme planlama ve raporlama için gerekli tüm malzemeleri 25 çocuklu gruplara sunulur.
Okul Öncesi Çocuk Gelişim Gözlem Raporu çocuğun ön okul başarısındaki gelişimi altı kategoride gözlemlemeye imkan vermektedir.


Bu katogoriler:

Edebiyat ve Dil Gelişimi
Matematik ve Fen Bilimleri Gelişimi
Girişimcilik Gelişimi
Sosyal İlişkiler Gelişimi
Yaratıcılık Gelişimi
Hareket ve Müzik Gelişimi

Altı gelişim kategorisinde Uluslararası Çocuk Üniversitesi Kampüsü’nde gün boyunca yetkin eğitimciler tarafından gözlemlenen çocukların oluşturulan raporları velilerle dönemsel toplantılarla paylaşılır. Doğru iletişimin gözleme ve bilgiye dayanması prensibinden yola çıkılarak bu raporların uluslararası standartlarda tutulmasına çok önem verilir. Bu raporların verdiği gelişim raporu sonuçlarına göre ailelerle çocuklarının gelişimleri konusunda fikir alışverişinde bulunulur.

Uluslararası Çocuk Üniversitesi Sağlıklı Beslenme Uygulamaları

“Ye, Öğren, Yaşa” felsefesi ile öğrencilere bilinçli, sağlıklı ve uzun ömürlü bir yaşamın temelleri sunulmaktadır.

Uluslararası Çocuk Üniversitesi çocukların 03-06 yaş arasındaki beslenme alışkanlıklarını ve beslenme sistemlerini çok önemsemektedir. Çünkü bu yaşlarda kazanılan alışkanlıklar ve besinler çocukların gelecekteki sağlıkları için hayati önem taşımaktadır. Uluslararası Çocuk Üniversitesi olarak, beslenme konusunda Türkiye’nin en yetkin isimlerinden Dyt. Füsün ATAYATA ile bir araya gelip, çocuklarımıza uygulayacağımız beslenme sistemini birlikte oluşturduk. Mutlu ve Başarılı Çocuklar İçin Okulda ve Sosyal Yaşamda Sağlıklı Beslenme Rehberi

BESVAK (Beslenme Eğitim ve Araştırma Vakfı) tarafından onaylanan bu rehber Türkiye’de okul çağı çocuklarına yönelik ilk hazırlanan rehber olma özelliğini de taşımaktadır.
Sağlıklı beslenme bilinç düzeyini arttırma.
Sağlıklı beslenme davranışlarını bu yaştan itibaren bir yaşam stili haline getirme.
Sağlıklı besin seçimi konularında teşvik etmeyi sağlama.

Dyt. Füsun ATAYATA

Sofra Yemek Üretim ve Hizmet A.Ş - Kalite Güvence ve Denetim Müdürü Beslenme ve Diyetik Uzmanı, Amerikan Diyetetik Derneği Denizaşırı Ülkeleri Türkiye Temsilcisi Türkiye Diyetisyenler Derneği İstanbul Şube 2. Başkanı, 1957 yılında Bursa’da doğan Füsun Atayata, yüksek öğrenimini Ankara Hacettepe Üniversitesi Beslenme Diyetetik Bölümü’nde tamamlamıştır. 1981 yılında Hacettepe toplum hekimliği Enstitüsünün Sağlık eğitimi Bilim uzmanlığı ve araştırmacı programında çalışmış “İş ve İşçi Sağlığı”, “İş ve İşçi Güvenliği” konularında Hacettepe Üniversitesince görevlendirilerek seri konferanslar vermiştir.

1982 sonunda, Hacettepe Üniversitesinin de onayı ile Paris/ Fransa’da muhkim SIMCOMA firmasının verdiği bursla Paris Sorbon Üniversitesinde lisan öğrenimi görmüştür. 1984 yılı sonunda Hamburg/ Almanya’ya yerleşip Goethe Institut’de Almanca lisan kurslarına devam ederek Hamburg Türk Toplumunun organizasyonlarının Beslenme Eğitimi ve Beslenme Kültürünün Kişisel ve Aile Beslenmesine etkisi konularında çalışmaları ve araştırmaları olmuştur.

1992 yılından beri yabancı bir kuruluş olan Compass grubunun ortaklığı olan Sofra Yemek Üretim ve Hizmet A.Ş. ve Damak Hazır Yemek Üretim ve Hizmet A.Ş.’de Kalite Güvence ve Denetim Müdürü, Euroserve Hizmet ve İşletmecilik A.Ş ve Euroserve Güvenlik A.Ş’de Kalite Koordinatörü görevini sürdürmektedir. Şirketinin kalite ve gıda güvenliği faaliyetlerini ulusal, Avrupa Birliği ve dünya standartlarına getirilmesi proseslerini kurmuş, belgelemiş ve müşteri beklentileri ve talepleri doğrultusunda “Kalite Yönetim Sistemi Etkinliğini” ve “Gıda Güvenliği”ni geliştirme çalışmalarını uygulamaktadır. Gıda Güvenliği Derneğinin kurucu üyesi, KALDER, Kalite Derneği ve Beslenme ve Diyet derneği üyesidir.

Füsun Atayata, Aralık’05 tarihinde Amerika Diyetetik Derneği tarafından kendisine verilen “AODA-American Overseas Dietetic Association” Türkiye Temsilciliği görevini sürdürmektedir. Eylül’10 tarihinden itibaren Türkiye Diyetisyenler Derneği İstanbul Şubesi 2. Başkanı olmuştur.

Meslek hayatı boyunca konusuyla ilgili ulusal ve uluslararası pek çok konferans ve seminerlere katılarak mesleki deneyimlerini geliştirmiş ve sunumlarıyla da toplu yemek üretim sektöründe kalite-iş sağlığı ve güvenliğiçevre- müşteri memnuniyeti standart uygulamalarını geliştirici ve yenilikçi çalışmalarına devam etmektedir. Uluslararası Çocuk Üniversitesi’nde “Türkiye’ye Özgü Ulusal Beslenme Önerileri” Doğrultusunda Sağlığı Koruyucu Aksiyonlar Planlanmıştır

Sağlıklı ve dengeli menüler hazırlama prensibi ile çeşitlilik sağlanarak grubun günlük enerji ve besin ögeleri gereksinimleri karşılanmaktadır.
Menüler grup özelliklerine göre planlanmakta, şirket diyetisyenimizin değerlendirmesi sonrasında onaylanarak hazırlanmaktadır.
Menü içeriklerinin kalori değerleri müşteri talepleri doğrultusunda diyetisyenimiz tarafından hesaplanmaktadır. (Gelecek hedefimiz; bu menülerde bireylerin öğünlerine özgü günlük alınması gereken karbonhidrat, protein, yağ, lif ve sodyum hesaplarını eklemektir. Bilgi İşlem Departmanın da yardımıyla bir program üzerinde çalışılmaktadır.)
Porsiyon içeriklerinin öğüne özgü olması gereken miktar bazında çocuklara yönelik standartlaştırılarak kullanılabilmesi için ortak bir yemek listesi oluşturulmaktadır.
Menü içeriklerinde protein, karbonhidrat ve yağ dağılımlarına sağlıklı beslenme konseptine uygun olarak dikkat edilmektedir.
Yemeklerde kullanılan tuz ve yağ miktarı azaltılmıştır.
Menülerde aşırı şeker kullanımı azaltılarak şekeri ve karbonhidratı yüksek tatlılar yerine sütlü tatlılar ile protein, karbonhidrat dengesi sağlanarak, kalsiyum içeriği yükseltilmiştir.
Günde en az 5 porsiyon sebze ve meyvenin tüketilmesine teşvik edilmektedir.
Yüksek lifli ürünlerin (tam tahıllı ekmek çeşitleri, bulgur, kurubaklagil, meyve ve salata bar... gibi) tüketiminin teşviki sağlanmaktadır.
Dengeli ve çeşitli protein ve kalsiyum kaynağı olan ürünlere yer verilmektedir.
Günde 10-12 bardak sıvının tüketilmesine teşvik sağlayıcı aksiyonlar uygulanmaktadır.
Yemek hizmeti ve servisini sağlıklı, mutlu ve keyifli lezzetlerle bütünleştirerek sağlıklı ve dengeli beslenme alışkanlığına teşvik yaratmaktadır.

Sağlıklı Pişirme Teknikleri ile;

Besinlerdeki mineral ve vitamin korunumunu azami seviyede tutma,
Sebzelerin antioksidan özelliklerini kaybetmeden pişirilmesi,
Sütlü tatlılara şekerin, pişmeye yakın ilave edilerek, sütteki protein ile şekerin birleşmesinden meydana gelen protein kayıplarını minimalize ederek besin ögesi kayıplarını azaltması,
Makarnanın az suda pişirilerek (mümkün yerlerde suyunu çektirerek pişirilerek) B grubu vitamin kayıplarını önlenmektedir. Talep ve ihtiyaç durumunda diyet menülerine uygun yağ oranı azaltılmış süt ve türevleri, et ve türevleri, bisküvi ve çeşitleri, ekmek ve çeşitleri (Çavdar, tuzsuz, kepek, mısır, yulaf ekmekleri, rafine edilmemiş şeker, yapay tatlandırıcı gibi) sağlanmaktadır.

Ye :)
Öğrencileri sağlıklı ürünlerden hazırlanmış dengeli öğünlerle beslemek ve aynı zamanda yeni lezzetlerle buluşturmak. Yetişkinlere yönelik hazırlanan menü hazırlama ilkelerine benzer olarak, bu gruba yönelik düzenlemeler yapılmaktadır.

Öğren :)
Öğrencilerin sağlıklı ve uzun bir yaşam için dengeli ve doğru beslenme alışkanlıkları kazandırmaya yönelik bilgi sunmak: Broşür, bilgilendirme panosu, poster gibi tanıtıcı materyaller; beslenme rehberi ve animasyon karakterler, oyunlar, puzzlelar kullanılmaktadır. Yaş gruplarına göre sağlıklı beslenme konulu seminerler ile eğitimler desteklenmektedir.

Yaşa :)
Sağlıklı bir yaşam ve sürdürülebilir bir çevre için öğrencilere hijyen koşulları, sportif faaliyetler ve çevre ile olan ilişkileri konusunda duyarlılık kazandırmak.

Sağlık

Uluslararası Çocuk Üniversitesi Acıbadem Sağlık Birimi’nde tüm kayıtlar tamamen elektronik ortamda tutulmakta olup, aşağıdaki sağlık hizmetlerini sunmaktayız

A) Koruyucu ve önleyici sağlık hizmetleri kapsamında; okula yeni başlayan öğrencilerin ve çalışanların kabul muayeneleri, ihtiyaca göre sağlık taramaları, çevre sağlığısanitasyon hizmetleri, okul sağlık gezileri ile gıda ve gıda nevi işlerde çalışanların sağlık kontrollerinin takibi, içme suyu vasfına uygun suyun periyodik analizlerinin yaptırılmasının takibi yapılmaktadır. Ayrıca; Sporcu öğrencilerin lisans muayeneleri yapılarak spor yapmasına engel bir sağlık sorunu olup olmadığı değerlendirilerek sporcu lisansları onaylanmaktadır.

B) Geliştirici Sağlık Hizmetleri kapsamında: sağlık eğitimi olarak tanımladığımız geliştirici sağlık hizmetleri kapsamında; ağız ve diş sağlığı, sağlıklı ve dengeli büyüme ve gelişme, ilkyardım, madde bağımlılığının önlenmesi, ergenlik döneminde cinsel eğitim v.b. konularda sürekli eğitimler verilmekte, bunun yanı sıra sağlıkla ilgili özel günlerde veya ihtiyaca ilişkin belirlenen konularda öğrenci ve çalışanlara eğitim programları düzenlenmektedir. Bu eğitim programları konusunda uzman hekimlerimizden destek alınarak yürütülmektedir.

C) Tedavi Edici Sağlık Hizmetleri: Birinci basamak tedavi edici sağlık hizmetleri olarak tanımladığımız bu başlık altında öğrencilerin ve çalışanların poliklinik başvuruları değerlendirilerek tedavileri yapılmakta, tetkikler istenmekte, gerektiğinde ise 2. veya 3. basamak sağlık merkezlerine sevk tavsiyesinde bulunulmaktadır.

D) Acil Sağlık Hizmetleri: Okul kazaları ve akut gelişen acil hastalıklarda ihtiyaç duyulduğu takdirde, 112 ACİL Servis veya Acıbadem Mobil Sağlık Ambulans ekibi tarafından müdahalede bulunularak hastaneye sevki yapılmaktadır.

Kampüs

Dünyanın, alanında en gelişmiş ve en büyük erken yaş çocuk gelişim kampüsü olan "Uluslararası Çocuk Üniversitesi" kapılarını açıyor: 10.000 m²

Spor yapmak bir kültürdür.

Faydalı alışkanlıkları küçük yaştan itibaren çocuklarımıza kazandırmak için kampüsümüzü tasarlıyoruz... Etrafımızda sürekli spor yapmaya niyet eden yüzlerce yetişkin görüyoruz. Fakat bu niyetleri genelde gerçekleşemiyor. Neden mi? Çünkü spor yapmak da küçük yaştan itibaren oluşan bir kültürdür ve öğretilen bir ihtiyaçtır. Bu amaçla sporu müfredatımızın çok önemli bir yerine koyuyoruz. Kampüsümüzde, tüm öğrencilerimizin yüzme becerisine daha üç yaşında kavuşması için 3-6 yaş grubunun ihtiyacına yönelik tasarlanan bir kapalı havuzumuz mevcut. Tabi büyükler için de tribünü unutmadık. Kim çocuğunun ilk yüzme dersinde onu yalnız bırakmak ister ki? Alkışlarınızı, aferinlerinizi hazırlayın. Çünkü biz Uluslararası Çocuk Üniversitesi’ni sporla büyüyen nesiller için hazırladık...

Kampüs konseptimizin en önemli özelliği sınıfların bir avlu etrafında toplanmasıdır. Günümüzde sınıf kavramı yerini çocuklarımızın günlük hayatlarını yaşayabilecekleri “NEST” (Yuva) kavramına bırakıyor. Her NEST aslında yaşam ve öğrenme merkezidir. NEST’lerin hemen önünde ise oldukça geniş bir alana sahip olan açık hava hayat merkezi (LIFE) yer alır Tabii aslında her yer bu afacanlar için oyun alanıdır. Tüm bu NEST’ler bir araya gelerek bir avlu etrafında toplanmıştır.

Tüm NEST’ler bir araya gelerek bir avlu etrafında toplanmıştır. Avlunun ortasında kalan kocaman alan ise “LIFE” (Hayat) olarak adlandırılmaktadır. Burası, aynı anda yüzlerce çocuğun birlikte oynayabileceği, sosyalleşebileceği, paylaşmayı örenebileceği farklı bir dünyadır. Tüm NEST’ler LIFE’a açılır. Yani çocuklar NEST’de kendi dünyalarını yaşarken, aynı zamanda büyük bir dünyanın parçası olduklarını diğer yaş gruplarıyla sosyalleşmek için çıktıkları LIFE’de hissederler.

Aslında konseptimizin temel noktalarından biri olan avlu fikri yüzlerce yıldır Anadolu’da süregelen kültüre dayanıyor. Anadolu mimarisinin temel özelliklerinden biri olan “İç Avlu” unsuru, Uluslararası Çocuk Üniversitesi’nde de uygulanmıştır. Ülkemizin kimi bölgelerinde adına “Hayat” da denen bu yapı sayesinde bireyler, bir arada yaşama, ortak bir alanı kullanma ve sosyalleşme konusunda tam bir uyum içerisinde gündelik hayata adapte olmaktaydı. Çağımızın hepimizi yalnızlaştırdığı gerçekliğini düşünürsek, çocuklarımız ve ailelerimiz için LIFE’ın ne kadar büyük bir armağan olduğunu anlayabiliriz.

Ailelerimizin kampüs ziyaretlerini daha keyifli ve rahat hale getirmek için, araçlarını güvenle bırakabileceği açık hava otoparkı dışında bir de kapalı otoparkımız mevcuttur. Kapalı otoparka aracını bırakan misafirlerimiz, Uluslararası Çocuk Üniversitesi ana lobisine asansörle bir üst kata çıkarak rahatlıkla ulaşabilirler.

MÜFREDAT


HighScope Öğrenme Çemberi
HighScope Müfredat İçeriği
Öğrenme Konusuna Yaklaşımlar
Girişim: Çocuklar, kendi dünyalarını keşfederken inisiyatif kullanırlar.
Planlama: Çocuklar plan yapar ve niyetlerine göre bu planı takip ederler.
Dahil Olma: Çocuklar, ilgilerini çeken aktivitelere odaklanırlar.
Problem Çözme: Çocuklar, oyun sırasında karşılaştıkları problemleri çözerler.
Kaynakların Kullanımı: Çocuklar, kendi dünyaları hakkında bilgi toplar ve fikirler üretirler.

Sosyal Ve Duygusal Gelişim
Bireysel Kimlik: Çocuklar, pozitif bireysel bir kimliğe sahiptirler.
Kompetanlık Duygusu: Çocuklar kompetan olduklarını hissederler.
Duygular: Çocuklar, duygularını tanımlar, isimlendirir ve devam ettirirler.
Empati: Çocuklar, diğerlerine karşı empati uygularlar.
Komünite/ Topluluk: Çocuklar, sınıf içindeki komüniteye katılırlar.
İlişki Kurma: Çocuklar, diğer çocuklarla ve yetişkinlerle ilişki kurarlar.
Toplu- Koperatif Oyun: Çocuklar toplu oyunlara dahil olurlar.
Ahlaki Gelişim: Çocuklar, içsel doğru ve yanlış duygusu geliştirirler.
Anlaşmazlık Çözümü: Çocuklar, sosyal anlaşmazlıkları çözerler.

Fiziksel Gelişim ve Sağlık
Kaba-Motor Yetenekleri: Çocuklar, büyük kaslarını kullanırken güç, esneklik, denge ve zamanlama sergilerler.
İnce-Motor Yetenekleri: Çocuklar, küçük kaslarını kullanırken ustalık ve el-göz koordinasyonu sergilerler.
Vücut Farkındalığı: Çocuklar, vücutlarını tanır ve yer durumuna göre onu nasıl kullanacağını bilirler.
Sağlıklı Davranış: Çocuklar, davranışları konusunda sağlıklı uygulamalara dahil olurlar.

Dil, Okuma-Yazma ve İletişim
Anlama: Çocuklar dili anlarlar.
Konuşma: Çocuklar, dili kullanarak kendilerini ifade ederler.
Kelime Hazinesi: Çocuklar, çeşitli kelime ve deyimleri anlar ve kullanırlar.
Fonetik Farkındalık: Çocuklar, konuşma dilindeki farklı sesleri ayırt ederler.
Alfabetik Bilgi: Çocuklar, harflerin isimlerini ve seslerini tanırlar.
Okuma: Çocuklar, keyif almak ve bilgi edinmek için okurlar.
Yazı Hakkında Konseptler: Çocuklar, çevrelerindeki yazıları bildiklerini gösterirler.
Kitap Bilgisi: Çocuklar, kitaplar hakkında bilgi sahibi olduklarını gösterirler.
Yazma: Çocuklar, çeşitli sayıda amaçlar için yazı yazarlar.
El/ İki Dil Kullanımı: (uygulanırsa) Çocuklar, İngilizceyi ve kendi ana dillerini kullanırlar (işaret dili de dahil).

Matematik
Sayı Kelimeleri ve Sembolleri: Çocuklar, sayı kelimelerini ve sembollerini tanır ve kullanırlar.
Sayı Sayma: Çocuklar, nesneleri sayarlar.
Parça-Bütün İlişkisi: Çocuklar, objelerin miktarlarını birleştirir ve ayırırlar.
Şekiller: Çocuklar şekilleri ayırt eder, isimlendirir ve tanımlarlar.
Alan/ Yer Farkındalığı: Çocuklar, insanlar ve objeler arasındaki ilişkiyi tanır.
Ölçme: Çocuklar, nesneleri tanımlamak, karşılaştırmak ve düzenlemek için ölçer.
Birim: Çocuklar, birim kavramını anlar ve kullanırlar.
Motifler: Çocuklar, motifleri ayırt eder, tanımlar, kopyalar, tamamlar ve yeni motifler oluştururlar.
Veri Analizi: Çocuklar, sonuç belirlemek, karar vermek ve problem çözmek için miktarlar hakkındaki bilgiyi kullanırlar.

Yaratıcı Sanatlar
Resim: Çocuklar, iki ve üç boyutlu resimler aracılığı ile ne gözlemlediklerini, düşündüklerini, hayal ettiklerini ve neler hissettiklerini ifade eder ve bunu ortaya koyarlar.
Müzik: Çocuklar, müzik aracılığı ile ne gözlemlediklerini, düşündüklerini, hayal ettiklerini ve neler hissettiklerini ifade eder ve bunu ortaya koyarlar.
Hareket: Çocuklar, hareket aracılığı ile ne gözlemlediklerini, düşündüklerini, hayal ettiklerini ve neler hissettiklerini ifade eder ve bunu ortaya koyarlar.
Hayali Oyun: Çocuklar, hayali oyun aracılığı ile ne gözlemlediklerini, düşündüklerini, hayal ettiklerini ve neler hissettiklerini ifade eder ve bunu ortaya koyarlar.
Sanatdan Zevk Alma: Çocuklar, yaratıcı sanatlardan zevk alır.

Bilim ve Gözlem
Gözlem: Çocuklar, çevrelerindeki materyalleri ve işlemleri gözlemler.
Sınıflandırma: Çocuklar, materyalleri hareketleri, insanları ve olayları sınıflandırır.
Deney Yapma: Çocuklar, fikirlerini test etmek için deney yapar.
Tahmin Etme: Çocuklar, bekledikleri şeyin olacağını tahmin eder.
Sonuç Belirleme: Çocuklar, tecrübelerine ve gözlemlerine dayalı olarak sonuç belirlerler.
Fikir Sunma: Çocuklar, nesnelerin karakteristikleri ve nasıl çalıştıkları konularında fikirler sunarlar.
Doğal ve Fiziksel Dünya: Çocuklar, doğal ve fiziksel dünya konularında bilgi toplarlar.
Araçlar ve Teknoloji: Çocuklar, araçları ve teknolojiyi keşfeder ve kullanır.

Sosyal Çalışmalar
Farklılık: Çocuklar, insanların farklı karakteristik özellikleri, ilgi alanları ve yetenekleri olduğunu anlar.
Komünite Rolleri: Çocuklar, insanların komünite içinde farklı rolleri ve fonksiyonları olduğunu kabul ederler.
Karar Verme: Çocuklar, sınıf kararları verme konusunda yer alır.
Coğrafya: Çocuklar, çevreleri ile ilgili özellikleri ve lokasyonları tanır ve tercüme eder.
Tarih: Çocuklar, geçmişi, içinde bulundukları zamanı ve geleceği anlar.
Ekoloji: Çocuklar, çevrelerine özen göstermenin önemini anlar.

* Dil, Okuma- Yazma ve İletişim KDIs 1-9 İngilizce’nin yanı sıra çocuğun kendi ana dili içinde kullanılabilir. KDIs 10 özellikle ELL/ Çift Dil Kullanımı ile ilgilidir.

Anahtar gelişimsel göstergeler ( KDIs), ve burada gösterilen çok sayıdaki bu araç, gelişimin her aşamasındaki düşünmenin ve sebeplendirmenin yapı taşlarıdır. HighScope sekiz içerik alanı altında belirlenmiş 58 okul öncesi KDIs tanır.
Neden HighScope?

Perry Ön Okul Eğitim Hizmet Çalışması (Perry Preschool Study) ile, HighScope ilk çocukluk dönemi eğitiminde yeni bir öğretme ve öğrenme yaklaşımı ile devrim yaratmıştır. Araştırma temelli ve çocuk odaklı HighScope Müfredatı, başarılı ve pozitif bir sonuç için özenle hazırlanmış bir çalışma kullanır, bu çalışmanın adı “Aktif Katılımcı Öğrenme”dir.

Öğretmenler, ebeveynler ve eğitim araştırmacıları şunu keşfetmiştir: HighScope Ön Okul Müfredatı çocuklara sadece dili kullanmada ve kavramsal öğrenmede yardımcı olmakla kalmaz ayrıca onları bağımsız hareket etme, merak geliştirme, ortak çalışma, istikrar, yaratıcılık ve problem çözme konularında da harekete geçirir -ki bunlar özünde, çocuklara ileriki yaşamlarında başarılı olmalarını garanti eden becerilerdir. İşte bizim HighScope farkı dediğimiz şey budur.

Kaynaklarımız ve Eğitimler
Size, hizmet verdiğiniz çocukların yaşamlarında bu farkı yaratmanız konusunda yardımcı olabiliriz. Yazılı materyaller, video ve online kaynaklar ve çeşitli eğitim fırsatları ile öğretmenlere, donanımlı profesyoneller olarak gelişmeleri konusunda yardımcı oluruz. Bu fırsatlar hem nasıl öğretileceğini - öğretme uygulamalarımız - hem de uygun gelişimsel müfredat içeriğimizi (curriculum content) kapsar. Ayrıca, her çocuğun gelişim sürecini değerlendirmek ya da bir bütün olarak programı değerlendirmek için değerlendirme araçları da (assessment tools) sağlarız.

Müfredat Genel Bakış

Yetişkin ve Çocuklar-Öğrenme Ortakları
HighScope’un ön okul eğitimi vizyonunda çocuklar, iş yapıcı ve problem çözücü olarak, yetişkinler de çocukların keşiflerini onlarla paylaşan ve öğrenme süreçlerinde onlara kılavuzluk eden partnerler olarak değerlendirilir.

Aktif Öğrenme
Bu yaklaşımı aktif katılımcı öğrenme olarak adlandırırız. Bununla küçük çocuklar dünya ile ilgili bilgilerini oluşturur ya da ‘yapılandırırlar’. İnsanlar, objeler, olaylar ve fikirler ile olan kişisel ve doğrudan tecrübeleri ile dış çevrenin nasıl olduğunu öğrenirler.

Müfredat İçeriği
HighScope Ön Okul Eğitim müfredatı, 8 temel gelişim alanında 58 Anahtar Gelişim Göstergesinden (KDI) oluşur. Anahtar gelişim göstergeleri (KDI) “NE” öğrettiğimizi tanımlar. Bunları “NASIL” hayata geçirdiğimizi de “Sınıf İçin Öğrenme Çevresi”, “Günlük Rutin” ve “Yetişkin-Çocuk Etkileşimi” süreçleriyle açıklarız.

Sınıf ve Günlük Rutin
Öğretmenler dikkatlice planlanmış fiziksel bir çevre ve tutarlılığı olan günlük rutin ile öğrenmenin aşamalarını oluştururlar. Bu yapı içerisinde çocuklar sağlam temelli ve özgüveni olan öğrenicilerdir. Günün temel parçasını HighScope’un, çocuklara günlük olarak plan yapma ve uygulama ve sonrasında da ne olduğunu yansıtma fırsatı veren benzersiz “planla - uygula - değerlendir” süreci oluşturur. Bu süreç çocuğun yönetim fonksiyonlarını güçlendirir, kendilerini idare etme ve organize olma yeteneğidir ve böylece çocuklar yapmak istedikleri şeye odaklanabilir ve oluşacak problemleri kendileri çözebilirler.

İlişkiler: Öğrenmeye Giden Yol
Yetişkin-çocuk etkileşimi HighScope yaklaşımında vurgulanmaktadır. HighScope kaynakları ve eğitimleri öğretmenlere çocuklarla bir öğrenme ortaklığı oluşturmaları için bir stratejik araç kutusu sağlar.

İzleme / Monitoring ve Kaliteyi Koruma
Öğretmenler ve direktörler, HighScope öğrencisinin devam eden değişim sürecini ve programın değerlendirme araçlarını kullanarak, programın etkisini kontrol ederler. Çünkü bu araçlar, günlük olarak sınıfta neler olduğu konusunda bilgi toplar. Bu bilginin değerlendirmesi de zorlayıcı ve zevksiz bir iş olmaktan ziyade doğrudan öğretmenlerin günlük ders planlamalarına katkı sağlar. Bir dizi personel geliştirme fırsatları da öğretmenlere ve idari birim çalışanlarına, tanımlanan ihtiyaçlar konusunda iyileştirme yapabilmeleri için yardımcı olur.

Sonuçlar
HighScope programları sonuçlar elde eder. Müfredatı geçerli kılan araştırma uluslararası da bilinen HighScope Perry Ön Okul Projesi’ni (HighScope Perry Preschool Project), de kapsar, ki bu projenin sonuçları şunu göstermiştir; HighScope Modeli ön okul eğitimi alan çocukları uzun vadede hem okulda hem de yaşamları boyunca başarı için hazırlamaktadır.

Nasıl Öğretiyoruz?

Öğretmenler İçin Anlaşılır Kılavuz
HighScope Ön Okul Eğitimi Müfredatı, yetişkinlerin etkili ilk çocukluk programları yaratabilmelerini sağlayan öğretme pratiklerini, uygulamalarını tanımlar. Bu uygulamalara, HighScope eğitimlerinde ve yayınlarında detaylı olarak yer verilmiştir. Programlarını güçlendirmek isteyen öğretmenleri için özellikle üç konu önemlidir: Yetişkin - Çocuk Etkileşimi, Sınıf Düzeni ve Materyalleri ve Günlük Rutin.

Yetişkin - Çocuk Etkileşimi
Yetişkin - çocuk etkileşimi çocuklarla hem sözlü hem de sözsüz olarak iletişim kurarak, öğrenmeyi teşvik etme konusunda birlikte çalışma sürecidir. Yetişkin - çocuk etkileşimi için anahtar strateji, kontrol paylaşımıdır. Diğer stratejiler; çocukların oyunlarını desteklemek ya da övmek yerine teşvik etmek ve çatışma konularını problem çözme yaklaşımı ile ele almaktır.

Sınıf
HighScope okulları özel oyunlar için dizayn edilmiş harekete geçirici materyallerle dolu ilgi alanlarına bölünmüştür. Örneğin; ev alanı, resim alanı, blok alanı, küçük oyuncaklar alanı, bilgisayar alanı, okuma ve yazma alanı. Materyaller belli yerlere konularak düzenlenmiştir ve raflar çocuklar için uygun olan şekilde etiketlenmiştir. Böylece çocuklar kendi başlarına kolayca hareket edebilir ve materyalleri kolayca yerlerine kaldırabilirler. Sınıfların düzeni ve konseptler de; fazla-az, aynı-farklı, büyükküçük, iç-dış, ön-arka gibi, ayrıca çocuklara dış çevrenin nasıl düzenlendiği konusunu anlamalarına yardımcı olur.

Günlük Rutin
HighScope programlarında, dengeli bir çeşitlilik sunan deneyim ve öğrenme fırsatları sağlayan tutarlı bir sistem vardır. Çocuklar, hem kişisel hem de ortak oyunlara dahil olurlar, küçük ve büyük grup aktivitelerinde yer alırlar, temizliğe yardım ederler, yemek öğünleri sırasında diğerleri ile sosyal yönden kaynaşırlar, kendi kendilerine bakabilme becerilerini geliştirirler ve küçük ve büyük kaslarını kullanırlar. Günlük rutinin en önemli parçasını “planla - uygula- değerlendir” bölümü oluşturur.

Ne Öğretiyoruz?

Geniş Kapsamlı Bir Müfredat

HighScope Ön Okul Eğitimi Müfredatında öğrenme, Ulusal Eğitim Amaçları Paneli (National Education Goals Panel) tarafından belirlenen ve ilk çocukluk komüniteleri tarafından yaygın olarak kabul edilen standartların oluşturduğu okulun kendisini hazırladığı beş boyuttan oluşur.

Bunlar:

Öğrenme konusuna yaklaşımlar
Sosyal ve duygusal gelişim
Fiziksel gelişim ve sağlık
Dil, okuma-yazma ve iletişim
Matematik
Yaratıcı sanatlar
Bilim ve teknoloji
Sosyal çalışmalar

Ancak HighScope öğrenme sürecini, çocuklardaki bağımsızlık duygusunu, merakı, karar verme yetkisini, işbirliği duygusunu, istikrarı, yaratıcılığı ve problem çözebilme yeteneğini teşvik edici metodları uygulayarak geleneksel akademik konuların ötesine taşır. Anahtar Gelişimsel Göstergeler(KDIs)

HighScope Ön Okul Eğitimi Müfredatında öğrenme tüm devlet standartlarına uygun 58 anahtar gelişimsel gösterge rehberliği eşliğinde gerçekleşir. Her bir KDIs okulun hazırlığı ile bağlantılıdır ve bunların her biri gözlemlenebilir çocuk davranışını tanımlayan ve bu alanlardaki bilgi ve beceriyi yansıtan birer bildirgedir.

Nasıl Değerlendiriyoruz?

Ön Okul Eğitimi Programlarında Değerlendirme Neden Önemlidir?

Araştırmalar şunu gösterir; en iyi programlar öğretmenlerin ne kadar iyi öğrettiğini ve çocukların ne kadar öğrendiğini sürekli olarak ölçen programlardır. Böylece işe yarayan sonucu kullanmaya ve işe yaramayanı da iyileştirmeye devam ederler; örneğin daha fazla öğretmen, eğitim programları sağlayıp sağlamama konusunda karar verirler ya da çocukların tecrübelerindeki boşlukları tanımlarlar.

Ön Okul Programı Kalite Değerlendirme (PQA) öğretmenlerin ve ajansların en etkili program uygulamalarını kullanıp kullanmadıklarını değerlendirir. Sınıf içi öğretimin ve programın operasyonları ile ilgili her alan, en güçlü yönleri ve iyileştirme gereken alanları tespit etmek için değerlendirilir. Ön Okul Çocuk Gözlem Kayıtları(COR) çocukların içerikle ilgili her alandaki öğrenme durumlarını değerlendirir. Her gün, öğretmenler çocuk bakım uzmanları, çocukların davranışlarını tarafsız olarak tanımlayan kısa bir yazılı bildiri hazırlarlar. Bu notları çocukların gelişimlerini değerlendirmek için kullanırlar ve sınıfı ve çocuğu bir bütün olarak düşünerek aktiviteleri planlarlar. Buna ek olarak HighScope okumayazma için özel bir araç olan Erken Okuma-Yazma Becerileri Değerlendirme’yi (ELSA) geliştirdi ve geçerli kıldı. Özel içerik alanları ile ilgili diğer ölçümler de ayrıca gelişim aşamasında.

HighScope programlarını değerlendirme ve kuvvetlendirme süreci için iki geniş kapsamlı ön okul eğitimi değerlendirme aracı geliştirmiştir.

Örnek Aktiviteler

Çocuklar, HighScope ön okul programları içinde çok çeşitli düzenli grup tecrübelerinden faydalanırlar. Günün planlanmış olan bu parçaları arasında küçük grup zamanı, büyük grup zamanı ve geçiş zamanları yer alır.

Bu aktiviteler yetişkinlerin kendilerine ait grubun aktivitelerini geliştirirken model olarak kullandıkları planı temsil ederler. Bu örneklerdeki fikirleri kullanırken, bunları grubunuzdaki çocukların ilgi alanlarına, gelişimsel seviyelerine ve çocukların öğrenme ihtiyaçlarına göre adapte edildiğinden emin olmalısınız. ‘İlgili Ürünler’ başlığı altında listelenen materyaller, ekstra küçük - büyük grup aktivite planlarını içeren yayınlardır.

İngilizce Eğitim

Biz Uluslararası Çocuk Üniversitesinde, çocuklarımızın verilen bilgileri hatırlamasını sağlayan HighScope metodlarıyla İngilizce eğitimi veriyoruz. HighScope dil öğretiminde en önemli unsur, çocuğumuzun yeni kelime dağarcığı ve öğrenme tecrübesiyle olan bağıdır. Aslında görülmeyen ama raporlanabilen, gözlenebilen üç aşamada İngilizce dersi veriyoruz.Birinci aşamada , her gün tüm sınıflarda yarım gün boyunca anadili İngilizce olan Native Öğretmenler bulunmaktadir. Bu öğretmenler yemek saatleri ve çalışma saatlerinde de sınıf ile birliktedirler. Ayrıca bu Öğretmenler büyük grup saatlerinde lider öğretmenlik yapmaktadırlar. Büyük grup saatlerinde Native Öğretmen hikaye kitapları okuyabilir, şarkı söyleyebilir ve eğitici oyunlar, aktiviteler yaptırabilir. Bu süreçte Native Öğretmenler soru sorarak günlük diyaloglar kullanarak çocuklar ile sürekli iletişim halindedirler. Böylece çocuklar ilk önce dile duyusal olarak işiterek alışıyor, ayrıca herkesin aynı dili kullanmadığını, farklı bir şekilde konuşulabildigini anlıyorlar.İkinci aşamada ise çocuklar Native Öğretmenden duyduklarını, mimik ve vücut dili desteği ile anlamaya başlıyor. Üçüncü aşamada ise çocuklar Native Öğretmenleri ile İngilizce iletişim kurmaya başlarlar. Her çocuk kendi başına birer bireydir. O yüzden her çocuk bu aşamalara kendi bünyesinde ilerleme gösterir. Native Öğretmenin buradaki rolü her fırsatta her bir çocuğun İngilizce dilini doğal ortamlarda konuşulduğunu duymasını sağlamak ve gündelik durumları kullanarak iletişim kurabilmesine yardımcı olmaktır.

Ebeveynler İçin HighScope

Eğer Başka Şekilde Öğretilmiş Olsaydı Okulda Daha Başarılı Olabileceğinizi Merak Ettiniz Mi?
HighScope olarak 50 yılı aşkın bir süredir küçük çocukları ve nasıl öğrendiklerini araştırıyoruz. Bir dönüm noktası olan araştırmamız Perry Preschool Study kendi alanında bir ilktir. HighScope’un kurucusu olan Dr. David Weikart, çocukların nasıl öğrendiği konusunda yeni fikirler geliştirerek ve bu fikirlere bağlı kalarak ön okul eğitimi alan çocuklar için yenilikçi bir öğrenme metodu geliştirmiştir.

Bu çalışmada, Dr. Weikart iki, risk altında olan çocuk grubunu test etmiştir, programı alan grubu almayan ile karşılaştırmıştır. HighScope araştırmacıları araştırmaya katılan çocukları 40 yaşlarına kadar takip ederek, bu çok özel ön okul eğitiminin yaşamlarında nasıl bir fark yarattığını gördüler ve sonuçları inanılmazdı.

Bu araştırmadan ve diğerlerinden edindiğimiz bilgi ve çocuklarla ve öğretmenlerle olan çalışmamızın verdiği geniş tecrübe, şu anda HighScope Müfredatı olarak bilinen aşamaya gelmiştir.

Grup Zamanları, Yeni Aktiviteleri, Materyalleri ve Kavramları Tanıtmak İçin Bir Fırsattır
Ön okul eğitimi alan çocuklar için küçük ve büyük grup zamanları genellikle 15 dakika sürer. Bu zamanlar sırasında yetişkinler çocukları yeni materyaller, fikirler ve aktiviteler ile tanıştırırlar. Böylece çocuklar iş zamanlarında keşfetmeye devam edebilirler. Grup zamanları ayrıca çocuklara sosyal fırsatlar da sağlar.

Grup Zamanları, Müfredatın İçeriğinin Yanı Sıra Çocukların İlgisine Göre De Uzar
HighScope öğretmenleri grup zamanlarını planlarken düşünceli hareket ederler ve çaba sarf ederler. Çocukların ilgi alanlarının ne ve bu alanlarda nasıl daha fazla keşiflerde bulunabileceklerini görmek için günlük gözlemlerini kullanırlar. Grup zamanları ayrıca öğrenmenin sistematik ve seri olması gerektiği durumlarda da bir günün parçasıdır.- Örneğin özel beceriler ve okuma - yazma ya da matematik konuları bütün çocuklar için garanti edilir. Ayrıca bir grup aktivitesi özel bir fikir hakkında planlandıysa, öğretmenler çocuklara inisiyatif kullanma ve seçim yapma konularında fırsatlar verirler.

Hareket ve Müzik

Tüm Eğitmenler için Etkili, Meşgul Edici ve Beceri Kazandırıcı Stratejiler
Öğretmenler öğrencilerine düşünme, matematik, dil ve okuma-yazma becerileri kazandırmanın yanı sıra temel hareket yetenekleri geliştirmeleri için nasıl yardımcı olurlar? Hangi hareket ve müzik aktiviteleri en cazip ve etkilidir?

Cevaplar Hareket Yolu ile Eğitim’de bulunabilir. Çocuklar yaşamalarının ilk döneminde doğal olarak hareket etmeyi ve şarkı söylemeyi severler. Hareket Yolu ile Eğitim (ETM) programı her yaş grubu için gelişimsel olarak uygun aktiviteleri ve öğretmenlik uygulamalarını içeren bir sistem sağlar. ETM hareket temelli aktif öğrenme sürecinin dört bileşeni yolu ile fiziksel gelişimi destekler:

İnce ve kaba motor becerileri, vücut farkındalığı, müzik ve hareket ile ilgili olan Anahtar Gelişimsel Göstergeler (KDIs)
Hareket merkezi
Öğretme Modeli
Aktif öğrenme stratejileri

Hareket ve müzik, akademik konsepti güçlendirmede temel içeriğin bir parçası olarak kullanılmalarının yanı sıra, sağlıklı fiziksel gelişimi de teşvik eder. Sınıfınızda bu programın stratejilerini kullanarak, siz ayrıca çocuklara sağlıklı bir yaşam şekli oluşturmaları konusunda yardımcı olursunuz.

Hareket Yolu ile Eğitim kursları ve workshopları sınıf öğretmenleri, müzik eğitmenleri, fiziksel gelişim eğitmenleri, dans eğitmenleri, özel eğitim öğretmenleri, ilk çocukluk dönemi eğitmenleri, çocuk bakım uzmanları, evde okul eğitimi veren ebeveynler ve okul ve okul sonrası programları idari çalışanları tarafından kullanılırlar. HighScope’un Hareket ve Müzik Bölümü tarafından yönetilen bu yüksek talep gören eğitim programları her yaştaki öğrenci grubuna uygun, kanıtlanmış etkili bir dizi sınıf stratejileri sunar.

Bütün Çocuklar Aynı Hızda mı Öğrenir?
Hayır, her çocuk farklı bir hızda ve seviyede öğrenir. Yaşamlarımız boyunca, öngörülen sırada beceriler geliştirmemize rağmen, hepimizin doğuştan gelen farklı karakteristik özelliklere sahip olduğunu hatırlamak önemlidir. Bu özellikler, bir dizi benzersiz günlük tecrübeler ve etkileşimlerle gelişir. Her çocuk benzersiz bir kişiliktir ve öğrenme her kişinin yapısı, becerileri ve fırsatları doğrultusunda gerçekleşir.

Yüksek Kaliteli Bir Ön Okul Ararken Nelere Dikkat Etmeliyim?
Çok sayıda araştırma çalışmalarına dayanarak, yüksek kaliteli bir ön okulun yedi bileşeni vardır.

Çocuk gelişim müfredatı vardır. Yüksek kaliteli programların içeriğinin en önemlisi çocuk tarafından başlatılan aktif öğrenmenin değerinin en önemli şey olduğunu tanıyan müfredattır. En iyi ilk çocukluk dönemi aktiviteleri, tek bir ‘doğru yol’ ile hareket etme zorunluluğundan ziyade doğal merak üzerine oluşturulur, çocukların mevcut olan ve ortaya çıkan becerilerine uygundur ve keşfetme ve çeşitlilik fırsatı verir.

Öğrenme bir ‘gelişimsel değişim’ sürecidir. Bu hâlihazırda bildiğimiz şeylere yenilerini ekleyerek ve ilişkilendirerek öğrendiğimiz bir süreçtir ve eğer gerekirse daha önceki yolu değiştirmektir. Çocuklar, sadece bir şeyler söylendiğinde öğrenmezler. Öğrenmek için ebeveynlerinin ve öğretmenlerinin teşviki ile kendi başlarına görmeleri ve yapmaları gerekir. Çocuklar bir sonraki aşamaya geçmeden önce, mevcut bilgileri konusunda kendilerine güvenmeleri gerekir. HighScope yetişkinlerin, çocukların öğrenmelerini desteklediğini ve genişlettiğini belirtirken, yetişkinlerin önce çocukların mevcut bilgilerini geçerli kıldığını ve desteklediğini ve sonra da düşüncelerini bir sonraki seviyeye taşımaları konusunda onları kamçıladığından bahseder.

Sınırlı kayıt limiti: Çalışmalar her bir yetişkine düşen çocuk sayısı ne kadar az olursa yetişkin - çocuk etkileşiminin o kadar iyi olduğunu göstermiştir. İyi bir uzman yetişkinçocuk oranına ek olarak total grup büyüklüğü, Küçük Çocuklar İçin Eğitim Derneği(NAYEC) tarafından tavsiye edilen standartlara bağlı olarak sınırlı tutulur.

İlk çocukluk gelişimi konusunda eğitimli personel: Küçük çocuklar için bakım sağlayan ve eğitim veren yetişkinlerin, çocuk gelişimi ve ilk çocukluk eğitimi konusunda özel eğitim almaya ihtiyaçları vardır. Araştırmalar ayrıca şunu gösterir, öğretmenlerin resmi eğitimleri ne kadar yüksek olursa öğretme pratikleri de gelişimsel olarak daha uygun olur.

Süpervizör desteği ve hizmet içi eğitim: İyi eğitim almış personeli işe almanın yanı sıra, devam eden uygun eğitimleri düzenleyen idari personel de önemlidir. İlk çocukluk dönemindeki yeni bilgileri takip edebilmek ve becerilerini geliştirmek için öğretmenlerin düzenli olarak eğitim almaları şarttır.

Ebeveynlerin ortak olarak katılımı: Ebeveynlerin çocuklarının okul yıllarına yönelik iyi eğitim almaları konusuna dahil olmaları şarttır. Her ne kadar bu tarz dahil olmalarda problemler olsa da (çalışan ebeveynler ve aile içi diğer ihtiyaçlar gibi) yüksek kaliteli programlar bu bariyerleri ortadan kaldırma konusunda yaratıcıdır. Ebeveyn katılımı için çeşitli opsiyonlar sunar.

Çocukların ve ailelerinin eğitilemeyen ihtiyaçları konusunda hassasiyet: Bugünün aileleri çok fazla talep ve stres ile baş etmek zorundadır. Çocuklarının eğitimleri konusundaki endişelerin yanı sıra çoğu aile finansal, sağlık, sosyal ya da yasal sorunlarla karşı karşıya kalırlar. Bununla birlikte yüksek kaliteli programların personeli, mevcut hizmetlerin farkındadır ve ailelere ihtiyaçları olan desteği sağlama konusunda yardımcı olurlar.

Gelişimsel olarak uygun değerlendirme prosedürleri: İlk çocukluk döneminin iki temel hedefi, programın kalitesini ve çocukların gelişimlerini değerlendirmektir. Öğretmenler, çocuklar ve bir bütün olarak sınıf için uygun eğitimsel aktiviteleri planlarken çocuk değerlendirmesini kullanırlar. Değerlendirme sonuçlarının gerçekçi ve faydalı olması için, değerlendirmelerin tarafsız ve gözlemlenebilir davranışlara dayalı olması gerekir. Bunun da ötesinde müfredatın uygulanması unsurlarını ve programın felsefesi ve amaçları ile tutarlılık gösteren çocuk gelişimini kontrol etmeleri gerekir. Küçük çocuğunuz için ön okul seçerken bu unsurların belirtildiğinden emin olacağınız sorular sorun.

Çocuğumun Okuluna Gittiğim Zaman, Sanki Sadece Oyun Oynuyorlarmış Gibi Görünüyor?
Evet! Çocuklar oyun yolu ile öğrenir. Oyun oynarken, kendilerinin serbestçe seçtiği aktivitelerle meşgul olurlar; oyun aracılığı ile kendi kendilerini yönetirler ve motive olurlar. Küçük Çocuklar için Eğitim Derneği’nin (NAYEC) uygun gelişimsel bildirgesi şunu belirtir: Araştırmaların sonuçları gereğince çocuk tarafından rehberlik edilen, öğretmen destekli oyunlar çocuklara birçok yönden faydalıdır. Çocuklar oyun oynarken birçok önemli görevler alırlar, örneğin; yeni edinilen becerileri geliştirme ve uygulama, dili kullanma, sıra bekleme, arkadaş edinme ve durumun şartlarına göre duyguları ve davranışları ayarlama. Bu nedenle oyunun, küçük çocuğun gününün en önemli bölümü olması gerekir. (sayfa 328 Copple & Bredekamp, 2009)

Diğer birçok uzman da oyunun öğrenme ve akademik başarının temeli olduğu konusuna katılır. Örneğin araştırmalar çocukların dil ve okuma-yazma konularındaki gelişimlerinde, kendilerinin başlattığı oyunların önemini gözler önüne serer. (Yetişkinler tarafından belirlenen ve idare edilen oyuna karşıt olarak)

Atölye

Almanca Atölyesi
Sosyal yaşama bir adım önde başlamasını hedeflediğimiz çocuklarımıza İngilizcenin yanında okulumuzda Almanya’nın dünya çapında etkinlik gösteren kültür ensititüsü GOETHE INSTITUT’le olan aktif ilişkilerimiz ve ortak çalışmalarımızla Almanca dilinin varlığı ve kültürü anlatılır. Her yaş grubunun seviyesine göre görselliğe yönelik somut kavramların yanında ağırlıklı kelime çalışması yapılır ve Almanca dilinde çocukların seveceği küçük skeçler, şarkılar, oyunlar öğretilir. Aynı zamanda 6 yaş gruplarında cümle ağırlıklı yani çocukların kendi isteklerini anlatabilecekleri düzeyde cümlelere ağırlık “Merhaba, nasılsınız, ben iyiyim, günaydın, yardım eder misiniz?...” verilir.

Dans Atölyesi
Okulumuzda dans aktivitesi; Çocuklarımızın hareketlerle kendilerini ve duygularını ifade etmelerini sağlar. Dans atölyesi; çocukların estetik algılarını geliştirip, vücut koordinasyonlarını arttırarak grup halinde, uyumlu olmalarını ve hareket yeteneklerini geliştirmeleri amacıyla okulumuz bünyemizde bulunan özel dans merkezimizin büyük ve geniş dans salonlarında gerçekleştirilir. Dünyanın dört bir yanında araştırma yapan uzmanlar hayatı daha keyifli kılabilmenin, ömrü uzatabilmenin yollarını arıyor. Ve sonuçta hemen hemen hepsi aynı öğütleri veriyor: Dans edin. “HAYATI daha keyifli yaşamak, daha mutlu olmak, uzun, sağlıklı ve istediğiniz gibi bir yaşama sahip olmak istiyorsanız aşağıdaki tavsiyeleri muhakkak okuyun.” New England Tıp Dergisi tarafından yayımlanan bir makale bu cümleyle başlıyor. Ve uzmanlar mutlu ve keyifli bir hayat giden yolda ilk yapılması gereken şeyin dans etmek olduğunu vurguluyor. Bu güne kadar önerilen onlarca “şey” arasında pek de sık rastlanmayan bu öneri, dergide yer alan makaleye göre tam 21 yıllık bir araştırmanın sonucu. Dans et!

Görsel Sanatlar Atölyesi
Çocukların "özgür ve yetişkin" bir birey olmalarında destek olma adına atölyemizde öncelikli hedefimiz, çocuklara somut yaşantılar sunarak yeni keşifler yapmalarına fırsatlar sağlanmasıdır.

Çocuklar sırasıyla araştırma, üretme ve hipotezlerini test etme aşamalarından geçmektedirler. Burada resim çizme, heykel, dramatik oyun gibi bir çok sembolik yolla kendilerini ifade etme imkanı bulmaktadırlar.

Çocuk problemlerinin çözümünde (farklı malzemeler ile çalışarak) akranlarıyla birlikte çalışmakta, öğretmen ise bu sırada ona yardımcı olmaktadır. Atölye ortamı çocukların fikirlerini bir birleriyle paylaşabilmeleri için olanaklar sağlamaktadır.

Amacımız çevresinde alışık olduğu pastel boya, suluboya, kuru boya, guaj boya gibi malzemelerin dışında doğal malzeme, artık malzeme, atık malzemelerin varlığını çocuklara yaşatarak, kendisini değişik açılardan ve değişik durumlarda gözlemesini sağlamak ve çocuğu düşünmeye yöneltmektir.

Bizim buradaki görevimiz, çocuklardaki bu yeteneği, onların gelişim ve öğrenmelerini desteklemek için geliştirmektir. Özgür bir ortamda bol malzeme ile farklı boyutlardaki yüzeylere kendini ifade etme olanağı sunmaktır amacımız.

İngilizce Atölyesi
Atölye çalışmaları Native Öğretmenler (Anadili İngilizce olan öğretmenler) tarafından yapılmaktadır. Atölye çalışması, hafta boyunca öğrenilen dilin tekrarlanması, kullanılması ve pekiştirilmesi amaçlı yapılır. Atölye çalışması belirli kelimeler ve ifadeler üzerinde yoğunlaşır, çocuklara böylece bu kelimeleri ve ifadeleri kullanma fırsatı verilir. Öğretmenlere de çocukların bireysel gelişimini değerlendirme fırsatı verir. Atölye çalışmaları yine şarkılar, oyunlar ve roleplayler ile bireysel öğrenimi pekiştirir. Ayrıca küçük projeler ve el işi etkinlikleri yapılarak çocuklara verilen talimatları dinlemek ve anlamak için fırsat verilir. Çocuğa ikinci veya üçüncü bir dil öğretmek için en uygun zaman, birinci dilin yani ana dilin edinilmeye başlandığı zamandır. Üç dili duyan ve iletişim kuran bir bebek, üçünü de anlayarak büyür.

Orff ve Beden Perküsyon Eğitimi
Orff ve Beden Perküsyon Atölyelerimizde müzikte prensip olarak Carl Orff sistemini benimsiyoruz. Sisteme göre çocuklarımızın çeşitli ritm enstrümanları ile kendi müziklerini oluşturabilmelerini hedefliyoruz. Kendi müziklerini ilk önce kendi dünyalarında oluşturuyorlar. Orf ve beden öğretisi; konuşma, şarkı söyleme, ses oluşturma hareket ve dansla birlikte vurmalı çalgıların kullanılmasıyla uygulanır. Okulumuzda; keşfederek öğrenme, doğaçlama, canlandırmalar yoluyla çocuklarımızın kendilerini, dil, müzik ve dansla ifade etmelerini ve yaratıcılıklarını teşvik etmeyi hedefliyoruz.

Yüzme Atölyesi
Bebek ve çocuklar için yüzme ve su güvenliğinin iç içe öğrenildiği British Swim School’a hoşgeldiniz. British Swim School ile önce suyu sevdiriyoruz sonra yüzme öğretiyoruz. Tüm vücut kaslarının gelişimini desteklemesi ve terapi etkisi yanında eğlenceli serinletici ve dinlendirici bir etkinlik olan yüzme aktivitesi okulumuzda yarı olimpik kapalı yüzme havuzumuzda, British Swim Yüzme eğitimcileri eşliğinde gerçekleştirilir. British Swim School’daki eğitmenler 30 yılı aşkın bir süredir bebek ve çocuklara su güvenliği ve 3 aydan başlayan bebeklere su üzerinde sırt üstü durabilmeyi öğretiyor. Suda sırtüstü yatabilmenin ne kadar hayati önem taşıdığının önemini vurgulamakta, bunun yüzücü için dinlenme, nefes alma ve yardım çağrısında bulunabilme imkanı sağladığını öğretiyor. British Swim School sahibi Rita Goldberg’in bu metotları yıllarca yaptığı araştırmalar sonucunda geliştirmesi ile küçük yaşta bebeklerin de su üzerinde batmadan durabileceklerini öğrenmelerini sağlamaktadır.444 88 01

KAYIT VE BİLGİ FORMU
İLGİLENDİĞİNİZ MARKALARKAYIT REFERANS FORMU

Mesajınız başarıyla gönderilmiştir!

Huzurevleri Mah. Turgut Özal Bul. No:211 01350 Çukurova Adana

Sosyal Medya

/ucu12  
/GundogduCollege  
/agk88  

QR (Kartvizit) *QR (Harita) *

* Yukarıdaki qr kodları akıllı telefonunuzla okutarak iletişim bilgilerimizi otomatik olarak kaydedebilir, dilerseniz harita qr kodu ile bize harita üzerinden kolayca erişebilirsiniz.

QR Kod (İletişim)