GÜNDOĞDU KALİTE SÖZÜ

Türkiye’de ve dünyada markalaşmış eğitim kurumlarının bünyesinde olan uzmanlar, tüm markalarımızı düzenli aralıklarla ziyaret edip kalite standartlarını denetlerler. AGK, her yıl düzenli aralıklarla yapılan bu kalite değerlendirme çalışmalarından elde edilen geri bildirimlerle sürdürülebilir kaliteyi yakalamayı hedeflenmektedir.

Gündoğdu Holding/Vakıf Gymboree, British Swim School, Helen Doron Kindergarten, Helen Doron Learning Center, Highscope Vakfı’nın Preschool Program Quality Assessment – PQA (Önokul Program Kalite Değerlendirme) ve Early Years Quality Assessment – EYQA (Early Years Kalite Değerlendirme) – Montessori Vakfı –Reggio Emilia kalite prosedürlerini (Eğitim, kaza önleme, güvenlik, işe yerleştirme vb.), ISO 9001-2008 ve ISO 14000-2004, TSE (Türk Standartları Enstitüsü), OHSAS (Çalışanların İş Güvenliği ve sağlığı), MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) müfredat ve programlarını, ECO okul (Yeşil bayrak) ve En Temiz En Sağlıklı Okul (Beyaz Bayrak) proje kapsamındaki prosedürlerini, ISE WORLD kapsamındaki projelere destek vereceğini tam olarak yerine getirmeyi taahhüt eder.