GÜNDOĞDU KURUMSAL DEĞERLERİMİZ

GÜNDOĞDU, vizyon ve misyonunu gerçekleştirmek için izleyeceği stratejilerini belirlerken, üyelerinin uyacağı kurumsal değerleri de belirler.
Her GÜNDOĞDULU;
1. Ortak değerlerimizi ve davranışlarımızı bilir, benimser ve bunların yaşama geçmesi için çaba gösterir. 
2. Yerleşkedeki tüm birimleri evi gibi görür. 
3. “BİZ MERKEZLİ” düşünmenin gücünü bilir. 
4. Mezunlarımızla iletişimini, büyük bir ailenin bireyi olarak sürdürür; aile bireylerini kollar ve gözetir. 
5. Yardımlaşma ve dayanışma duygularıyla hareket eder.
6. Adaletli davranır ve çözüm odaklıdır.
7. Etik değerlere bağlı kalarak başarıya giden yolda rekabet etmesini bilir ve her zaman elinden gelenin en iyisini gerçekleştirir.
8. Kendine ve çevresine güvenir, okulumuzdaki tüm öğrencilerimizin başarılı olabileceğine inanır.
9. Her zaman nezaket kuralları doğrultusunda davranır ve ona uygun sözler kullanır.
10. Özgün ve bağımsız düşünür.
11. Teknolojideki yeni olanaklardan yararlanır. 
12. BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’ni benimser.
13. Kötü alışkanlıklardan ve düşüncelerden kendini ve çevresini korur, sağlıklı yaşar. Çünkü kendini ve çevresini sever.
14. Ders içindeki ve dışındaki çalışmaları sonucunda elde ettiği başarılarıyla kendini, toplumu ve AGK üyelerini onurlandırır.