Helen Doron Adana

  / MARKALAR / Helen Doron Adana

TARİHÇE

HELEN DORON

Helen Doron Early English programının temeli Helen Doron'un 1984'de, dört yaşında olan kızı için müzik dersi aldırtmak istediğinde, bir keman dersinde atıldı. Helen Doron sadece bir öğretmen değil aynı zamanda bir annedir de. Dünyadaki birçok ebeveyn gibi o da çocuklarının akademik başarısı ve zenginleşmesi için gayret sarf etmiş, kızı için keman dersleri arama sürecinde, müzik ve lisan öğrenmeyi yakından ilişkilendiren ünlü Suzuki keman öğrenme yönteminden etkilenmiştir.

Dr. Suzuki, çocukların anadillerini kolayca öğrendiklerini düşünerek temel lisan öğrenme prensiplerini müzik öğrenimine de uygulamıştır. Bu yöntemine 'Ana Dil Yaklaşımı' adını vermiştir. Helen bu prensibin İngilizce öğretmek konusundaki önemini görmüş ve Dr. Suzuki'nin ebeveyn sorumluluğu, sevgiyle teşvik ve devamlı tekrar ilkelerini Helen Doron Erken İngilizce Sistemi'nin yapı taşları olarak benimsemiştir. Dr. Suzuki'nin metodunda çocuklar önce müziği duyarak başlıyor, sonra evde arka planda onun teyp bandını dinliyorlardı. Çocukların enstrümanı tanımaları, notalardan ve melodilerden once onun çıkardığı seslerle başlıyor, duyduklarını çalmaya başlıyorlardı.

Helen Doron, bir dil bilimci ve eğitimci olarak müzik ve dil öğrenme arasındaki benzerliği hemen farketmiştir. Eğer çocuk bu yöntemle müziği başarılı bir şekilde öğreniyorsa dili neden öğrenmesin ki? 1985'de Helen Doron evinde küçük kızıyla geçirdiği birkaç yıldan sonra tekrar profesyonel mesleğine döndü ve küçük gruplarla öğrenimi, pozitif desteği, duyduğunu tekrarı esas alarak şarkılar, kafiyeler ve hikayeler hazırlayarak kendi yakın çevresinde tanıtımına başladı.

Sonuç inanılmaz derecede başarılıydı. Helen Doron'un İngilizce öğretiminde yarattığı sistem çocuklar tarafından çok sevildi. Helen Doron'un neşeli ve canlı dersleri çocukların duygusal, bedensel, zihinsel gelişimlerini harekete geçiriyordu. Helen Doron sahip olduğu tüm boş vakitleri yeni öğrenciler doldurmaya başladı. Artık büyümeye ihtiyaç duyuyordu: Böylece Helen Doron Early English doğdu.

Franchise işletme olarak ilk Helen Doron Early English Öğrenim Merkezi 1997'de Avusturya'da açıldı. Bugün 36 ülkede 700'ün üzerinde öğrenim merkezi ve bir milyonun üzerinde çocuk İngilizceyi Helen Doron metodu ile ana dilleri düzeyinde öğreniyor.

Üç aylık bebeklerden itibaren genç çocuklara kadar kurslarda sadece İngilizce konuşmaya odaklanılmıştır ve ileriki yaşlarda okuma ve yazma, drama programları da bu eğitimin bir parçası olmaktadır. Helen Doron sınıfları neşe, arkadaşlık ortamında öğrenme arzusu ve cesareti yaratmaktadır.

Ve hepsi bir keman dersi ile başladı...


PROGRAMLAR

Baby's Best Start

Baby’s Best Start 3 – 22 aylık bebekler için tasarlanmış bir geliştirme programıdır. Program, haftada iki gün birer saatlik dersler halinde öğrenim merkezlerimizde verilmektedir. Bebeklerin, ebeveynleri veya bir büyükleri ile katıldıkları bu programda İngilizce şarkılar, oyunlar ve çeşitli alıştırmalar eşliğinde zihinsel, fiziksel,sosyal, duygusal gelişimlerinin yanısıra müzik, erken okuma, İngilizce ve dil gelişimlerinin de desteklenmesi hedeflenir....

Neler Öğrenilir?
Program, bebeklerinizin şarkılar ve oyunlar ile 550 kadar kelimeyi özümsemesi sağlar. Ömürleri boyunca onlara yön verecek olan algılama ve kavrama yetenekleri gelişir, özsaygı ve özgüvenleri artar. Programın içeriğinde yer alan şarkılar, oyunlar ve bebek işaret dilinin gelişimini destekleyen faaliyetler aracılığıyla anne-baba ile bebek arasındaki bağ gelişir. Tüm program dahilinde bebekler 550’ye kadar İngilizce kelime ve Dünya’nın dört bir yanından motifler taşıyan 24 özel şarkı öğrenir. Bu şarkılar bebeklerin farklı kültürlere karşı farkındalığını olumlu yönde etkiler ve müziğe karşı duyarlılıklarını geliştirir. Baby’s Best Start, ebeveynlere onlar İngilizce öğrenirken doğal ve sıcak bir iletişimin yolunu da gösterir. Ebeveynler aynı zamanda kendi İngilizcelerini de geliştirir. Baby’s Best Start Öğrenim Setinde bebeklerin duygularına yönelik 4 canlı neşeli hikaye kitabı, bebeklerinin kurs boyunca en çok sevdiklerini takip edebilmeleri ve not alabilmeleri amacıyla anne babalar için 4 yazı kitabı, şarkıları, kafiyeleri, hikayeleri ve kelimeleri içeren 4 adet CD, bilgilendirme broşürü ve tüm bunların içinde yer aldığı bir çanta bulunur.

English For Infants

English For Infants, 2-4 yaş arası çocuklar için tasarlanmış bir programdır. Program, hem anaokulu müfredatı içerisinde yer almakta hem de haftada iki gün birer saatlik derslerhalinde öğrenim merkezlerimizde uygulanmaktadır.

Neler Öğrenilir?
300’ü aşkın İngilizce kelime, 16 eğlenceli şarkı öğrenilir. Programın içeriğindeki müzikler, tekerlemeler, oyunlar ve çeşitli faaliyetler yardımıyla hareket kabiliyetleri, algılama becerileri, bilişsel ve duygusal gelişimlerinin desteklenmesi hedeflenir. English For Infants Öğrenim Setinde özgün şarkılar içeren 4 adet CD, 4 farklı hikaye içeren bir adet hikaye kitabı, 4 adet aktivite kitabı, velilere yönelik bir kışavuz kitapçığı ve tüm bu materyallerin içinde yer aldığı bir çanta bulunur. English For Infants çocuklar için mükemmel İngilzce konuşmaya giden yolda bir başlangıçtır.

Neler Öğrenilir?
300’ü aşkın İngilizce kelime 16 eğlenceli şarkı Programın içeriğindeki müzikler, tekerlemeler, oyunlar ve çeşitli faaliyetler yardımıyla hareket kabiliyetleri, algılama becerileri, bilişsel ve duygusal gelişimlerinin desteklenmesi hedeflenmektedir. English For Infants Öğrenim setinde özgün şarkılar içeren 4 adet CD, 4 farklı hikaye içeren bir adet hikaye kitabı, 4 adet aktivite kitabı, velilere yönelik bir kılavuz kitapçığı ve tüm bu materyallerin içinde yer aldığı bir çanta bulunmaktadır. English For Infants çocuklar için mükemmel İngilizce konuşmaya giden yolda bir başlangıçtır. Programın içeriğindeki müzikler, tekerlemeler, oyunlar ve çeşitli faaliyetler yardımıyla hareket kabiliyetleri, algılama becerileri, bilişsel ve duygusal gelişimlerinin desteklenmesi hedeflenmektedir. English For Infants Öğrenim setinde özgün şarkılar içeren 4 adet CD, 4 farklı hikaye içeren bir adet hikaye kitabı, 4 adet aktivite kitabı, velilere yönelik bir kılavuz kitapçığı ve tüm bu materyallerin içinde yer aldığı bir çanta bulunmaktadır. English For Infants çocuklar için mükemmel İngilizce konuşmaya giden yolda bir başlangıçtır.

Fun With Flupe

Fun with Flupe 2-5 yaş arası çocuklara yönelik tasarlanmış yeni bir başlangıç programıdır. Baby's Best Start programını tamamlayan öğrencilerimiz de rahatlıkla bu programa devam edebilirler. Program, hem anaokulu müfredatı içerisinde yer alır hem de haftada iki gün birer saatlik dersler halinde öğrenim merkezlerimizde uygulanmaktadır. Fun with Flupe genç Paul Ward’ın sihirli hikaye kitabının içerisine girerek Granny Fix ve Flupe’a hikayede ters giden şeyleri düzeltmelerinde yardımcı olduğu maceraları konu alıyor.

Neler Öğrenilir?
660 adet yeni kelime
Doğru bir telaffuz
İngilizce cümle yapısının temeli
25 adet eğlenceli şarkı

Bu programın içeriği Paul Ward'ın maceralarını içeren birbirinden bağımsız 12 adet animasyon ile desteklenmektedir. Programın geneli dil gelişimini desteklemek üzere özel olarak hazırlanmıştır.

Neler Öğrenilir?
660 adet yeni kelime
Doğru bir telaffuz
İngilizce cümle yapısının temelini
25 adet eğlenceli şarkı
Bu programın içeriği Paul Ward'ın maceralarını içeren birbirinden bağımsız 12 adet animasyon ile desteklenmektedir. Programın geneli dil gelişimini desteklemek üzere özel olarak hazırlanmıştır.

More English for Infants

More English For Infants, EFI (English For Infants) kursunun devamı niteliğinde olup 3 ile 5 yaş arasındaki çocuklar içindir.

Neler Öğrenilir?
Bu programda küçük çocuklar 600'ün üzerinde kelime ve İngilizce cümle yapısının temel kalıplarını oyunlar, kafiyeler ve 16 şarkı ile öğrenirler.

Küçük Çocuklar için daha fazla İngilizce öğrenim setinde 4 CD, sticker'larıyla 4 aktivite kitabı, içinde 4 hikâye bulunan çok şirin bir kitap ve anne babalar için bilgilendirme broşürü bulunur.

Bu öğrenim seti, CD ve kitapların yıllarca korunabileceği pratik ve şirin bir çanta ile birlikte gelir. Bu Öğrenim setinde çocukların seveceği ve aynı zamanda anne babalara da farklı bir deneyim yaratacak müzik, kafiyeler ile hazırlanmış 4 ünite bulunur.

MEFI programındaki oyunlar, şarkılar, aktiviteler ve evde arka planda CD’leri dinleyerek çocuklar öğrendikleri kelimeleri kullanmayı seveler.

First English For All Children

First English For All Children, 4 ila 6 yaş arası çocuklar içindir. Bir başlangıç kursu ve aynı zamanda MEFI programına gidenler için devam kursudur.

Neler Öğrenilir?
Bu programda çocuklar, oyunlar ve etkinlikler içinde 800'ün üzerinde kelime, kafiyeler, İngilizce dil yapısının temel biçimlerini, 32 şarkı öğrenirler. Farklı müzik türleri ve etkinlikler çocukların kavrama yeteneklerini geliştirecek, konuşma cesaretini artıracak, İngilizceyi sevdirecek nitelikte hazırlanmıştır. Tekrarlar,örnekler ve deneyimler sayesinde çocuklar yeni kelimeleri nasıl kullanacaklarını doğru bir aksanla öğrenirler. FEFAC, 4 ünite, sticker’larıyla birlikte 4 aktivite kitabı, veliler için bilgi broşürü içerir. Bölgelere ve fiyatına göre bazı setler 2 hikaye kitabı içerebilir.

Bu Öğrenim seti, kitapları ve CD’leri yıllarca koruyacak cazip ve pratik bir çanta ile birlikte gelir. Öğrenim seti 4 üniteye bölünmüştür. Müzik ve kafiyeler tüm çocukların öğrenim düzenşerine göre hazırlanmıştır ve anne babalar için zevk alacakları bir deneyim sunar.

FEFAC programı, çocukların yaşamları boyunca İngilizce öğrenmelerini sağlar.

English For All Children

Helen Doron Early English programları özgün ve akademik bir alt yapıya sahiptir. İlk uygulanmaya başladığı yıllardan beri sürekli güncellenerek hep taze kalmıştır.

Tüm çocuklar İçin İngilizce kursu, yeni başlayan 5 ile 10 yaş arası çocuklar içindir ve MEFI ile FEFAC kurslarının devamında ugulanır.

Neler Öğrenilir?
Bu programda çocuklar 950'den fazla kelime, birçok kafiye ve İngilizce oyunlarından seçilmiş hikayeler ve farklı türlerde 22 şarkı öğrenirler. Pozitif destek ve küçük gruplarda yapılan eğitim çocukların motivasyonunu artırır. Doğal ortam, çocukların, doğru teleffuz ve aksan ile birlikte dil yapısını kolayca kavramalarını sağlar.

EFAC programı 4 CD, stciker’larıyla birlikte 4 aktivite kitabı, veliler için bilgi broşürü ve opsiyonler olarak okuma ve yazma kitabı içerir.

Bu öğrenim seti, kitapları ve CD’leri yıllarca koruyacak cazip ve pratik bir çanta ile birlikte gelir. Öğrenim seti 4 üniteye bölünmüştür. Müzik ve kafiyeler tüm çocukların öğrenim düzenlerine göre hazırlanmıştır.

EFAC programı, çocukların yeni kelimeleri ve cümleleri kendi ana dillerini öğrendikleri gibi bir güven ortamı içinde öğrenmelerini, İngilizce konuşmayı sevmelerini sağlar.

More English For All Children

MEFAC, EFAC programını bitiren 5-10 yaş arası çocuklar içindir.

MEFAC 950’den fazla İngilizce kelime, temel konuşmaları anlayabilmeyi, 18 orjinal şarkı, üzerinde pratik yapılan kafiyeler ve haklarında konuşulan hikayeler öğretir.

Sınıf çalışmaları, grup oyunları, şarkılar, hikayeler ve etkinlikler içinde yapılır. Her öğrenci, evde her gün rutin olarak dinlemesi için hikayeler ve şarkıların bulunduğu bir CD alır.

MEFAC programı, çocukların kelime haznesinin gelişmesine, doğru telffuza, konuşma güveninin artırılmasına odaklanmıştır.

Play On In English

Play On, Helen Doron English kurslarına birkaç yıldır devam eden çocuklar için hazırlanmış gelişmiş bir programdır. Play On, 5 ile 10 yaş arasında olup önceki programlara katılmış temel İngilizce bilgisine sahip çocuklar içindir. Play On programı, İngilizce konuşma yeteneklerinin artırılmasına odaklanmıştır ve opsiyonel olarak okuma - yazma bölümleri içerir.

Play On aynı zamanda okuma ve yazma bilgilerini tazelemek isteyen ana dilleri İngilizce olan çocuklar için de uygun bir programdır..

1050'den fazla kelime sunan Play On kursu, çocukların kendi cümlelerini kurmalarına ve aksanlarını geliştirmelerine odaklanmıştır. Play On programında orjinal hikayeler, şarkılar, oyunlar, 4 aktivite kitabı ve çocukların evde dinlemeleri için 4 CD bulunur..

Botty The Robot

Paul Ward's World

Paul Ward's World bir tamamlayıcı kurs olup, 4-5-6.'cı sınıf öğrencileri ve 8-11 yaşlar arasındaki çocuklar içindir. Öğrenciler İngilizceyi, Paul ve arkadaşlarının neşeli maceralarını takip ederek ve karakterleri tanıyarak öğrenirler. .

Paul Ward's World 1700 kelime, 8 yeni şarkı ile kelimelerin farklı kullanım alanları, vurgulamalar, okuma ve yazma hünerleri dahil çok daha gelişmiş (advanced level) bir İngilizce öğretir. .

Dersler, öğrencilerin kendilerini ifade etmelerine, yeni kelimeleri var olan bilgileriyle bütünleştirmelerine, yardım eder. Yazılı alıştırmalar cazip hikayelerle sunularak öğrencileri eğlendirir ve ilgilerini hep üst düzeyde tutar.

Paul Ward's World

Paul Ward's World 8 ve 11 yaş arasında, ilköğretim 4 ve 5. Sınıf öğrencileri içindir. Öğrenciler bu programda Paul ve arkadaşlarının maceralarını izleyerek, karakterleri tanıyarak İngilizce öğrenirler..

Paul Ward's World, 8 yeni şarkı, 1700 kelime, tekerlemeler ve okuma yazma becerilerine daha fazla vurgu yapan ileri düzeyde bir programdır. .

Dersler, öğrencilerin kendilerini ifade etmelerine, kelime haznelerine yenileri eklemelerine odaklanmıştır. İlgi çekici hikayelerle sunulan yazma egsersizleri öğrencilerin İngilizce becerilerini artırırken eğlenmelerini sağlar.

Paul Ward's and the Treasure

İngilizceyi okuyup yazabilen 10 -14 yaş arası çocuklar için olup Paul Ward’s World programından sonra alınan ileri bir kurstur. Bu programda öğrenciler Paul Ward ve arkadaşlarının yeni maceralarını izlerler. Hikayeler ve oyunlarla çok neşeli bir ortamda öğrenciler öğrendiklerini pratik yapma imkanına sahip olurlar.

Bu programa katılan gençler, resimle çalışma kitapları ve 8 orjinal şarkı, oyunlar ve etkinlikler ile 2000’in üzerinde yeni kelime duyar. Program, yazma ve okuma becerilerini geliştirmek üzere yazılı oyunlar da içerir. Paul Ward and the Treasure, öğrencilere okulda istenen temel İngilizce dil bilgisini edindirir.

Birthday Party Set

Çocuklar özellikle oyun ve şarkılarla öğrenmeyi sever. Helen Doron Doğum Günü Parti Seti ile unutulmayacak eğlence dolu ve eğitici bir partinin evsahibi olabilirsiniz. Bu İngilizce parti paketi hem siz hem de çocuğunuz için.

Doğum Günü Parti Seti, çocuklarınızın eğlenmesi için herbiri 90 dakika süreli altı farklı tema içerir. Temalar farklı yaş gruplarına göre hazırlanmış oyunlar, şarkılar ve aktiviteler içerir. Temalar:


4-6 Yaş için: Zıpla, zıpla, zıpla.
4-6 Yaş için: Çuv-çuv tren.
5-9 Yaş için: Küçük kırmızı horoz
6-9 Yaş için: Dans, dans, dans
6-9 Yaş için: Taşıma
6-9 Yaş için: Hayvanlar

Tüm parti paketleri, ebeveylerin parti için satın almaları gereken şeyleri içerir.:


Özel, ekolojik doğaya uyumlu çanta
Hikayeleri de içeren 4-5 şarkılık CD
Craft activity
Sticker'lar
Opsiyonel olarak ilave hediyeler.

Not: Helen Doron Early English setleri sadece Helen Doron Early English kurslarına giden öğrencilerin velilerine Helen Doron öğretmenleri tarafından satılır.

English Trough Drama

Englısh Through Drama, çocuklara orta düzeyde İngilizce öğreten için eğlenceli bir kurstur. Programın sonunda çocuklar, kostümleri, kahkaları ve birçok şakalarıyla British pandomim stilinde klasik bir peri masalını uyarlar.

Programda dört hikaye oynanır:
“Goldilocks and Dreadlocks”
“Snow White and the Rappers”
“Cinderella”
“Little Red Riding Hood”

English Through Drama neşeli, renkLi ve şaşırtıcıdır. 300'den fazla yeni kelime öğretmeyi amaçlayan oyunların evde dinlenmek üzere CD'leri vardır. Prodüksiyon renkli, uçuk kaçık olarak hazırlanır ve çocuklara iyi ingilizce konuşmanın yanı sıra İngiliz kültür ve komedyasından bir bölüm sunmayı amaçlar.

Yaz Kursları

Helen Doron Early English, yaz tatili ve sömestr tatili gibi dönemlerde, normal programlara göre daha kısa periyotlarda, belirli konulara göre programlanmış tatil kurslarını uygular. Tatil kursları Helen Doron öğrencileri için olduğu kadar yeni öğrenciler için de uygundur.

Neleri İçerir?

I am the World – (ages 4 – 9) Children go on a virtual trip around the world through arts & crafts, drama, games, dancing and cooking, all in English.
English through Drama – (ages 6 – 12) Children learn and practice spoken English by presenting a classic fairytale in the style of British pantomime, with wild costumes and slapstick humour. Each tale introduces 300 new vocabulary words and brings a new twist to the ending.
Paul Ward's World – Book 4 – (ages 10 – 12) Paul Ward and his friends guide the students through a series of English lessons. . The students learn details about nearly 20 countries from around the world and everything involving their summer vacation. The course includes songs, text, and spoken English practice.
The Holiday Course comes in an attractive, practical carry-bag, to keep your books and CDs organized and in good condition for years to come.

Helen Doron Teen English

Teen English is Seriously fun learning Rock stars, making money, saving the planet, holiday travel—are just some of the topics covered in the songs, stories and activities that make up Teen English. Teen English courses are designed to keep teens engaged. Each course includes an on-going drama that threads through the lessons, as well as original pop songs by Benaya Doron and Ella Doron. Songs and stories are engaging, entertaining and focus on topics of relevancy to today’s teenagers. Working with dedicated teachers in small learning groups of up to 8 students, teens receive individualized instruction, learn to express themselves in English, and prepare for matriculation exams.

Teen Talent (A2) - available at Helen Doron English Learning Centres
Teen Choices (B1)- available at Helen Doron English Learning Centres
Teen Express (B1+)- Coming in 2014
Teen Success (B2)- Coming in 2015

A basic knowledge of spoken, reading, and writing English are prerequisite to beginning the Teen English programme. Teen English is compliant with the Common European Framework of Reference for English.

SIKÇA SORULAN SORULAR


Helen Doron çocuklar için Erken İngilizce Nedir?

Helen Doron Erken İngilizce, çocuklara İngilizce konumayı kendi ana dillerini öğrenir gibi, doğal bir şekilde, güvenle ve kolayca öğreten benzersiz bir yöntemdir.

Dil öğrenimi ilk başladığında, bebekler kelimeleri duyar ama gerçekte onlar anlamazlar. Giderek ebeveynler bebeğin daha önce duyduğu seslerin anlamını kavramasına yardım ederler. Bu öğrenme, bebeğin bir kelimeyi doğru bir şekilde kullandığı her defasında ebeveynlerin gülümseyerek ve sarılarak olumlu tepki vermeleriyle desteklenir. l

Helen Doron Erken İngilizce öğrenmeyi nasıl destekliyor?

Helen Doron Erken İngilizce dilbilim ve eğitim uzmanları ana dil öğrenimini taklit eden şarkı, müzik, hareket, oyun, özel etkinlikler ve özel öğrenim setlerini geliştirmek ve her çocuğu motive etmek için 25 yıldır çalışmakta.

Çocuklar, cesaret verici bir ortamda, etkinlikler, oyunlar ve şarkılarla doğru İngilizceyi tekrar tekrar duyarlar. İlk başta kelimelere dikkatlerini veremeyebilir ya da onları anlamaya çalışmayabilirler, fakat yineleme yoluyla sesleri, kelimeleri ve cümle yaplarını öğrenmeye başlarlar. Çocuklar dili sanki sihirliymişcesine doğal bir şekilde edinirler..

Sınıflar nasıl ve hangi yaş grubu için düzenlenir?

3 Aylıktan 12 yaşına, çocuklar kendi yaş gruplarına ait 4 - 8 kişiden oluşan küçük gruplarda eğitim alırlar. Ayrı ayrı ilgi gurup, özendirici ve eğlenceli bir arkadaş grubu içinde kendilerini ifade imkanı bulurlar..

Çocukları özel oyunlar, etkinlikler ve şarkılar yoluyla içselletirmiş oldukları seslerin anlamını öğrenirler. Daha üst yaş grubu çocuklar aynı öğrenme tarzını okuma ve yazma becerileriyle birleştirirler.

Engelli çocuklar ingilizceyi ikinci bir dil olarak öğrenebilirler mi?

Evet. Küçük yaşta ikinci bir dil öğrenmek, otistikler ve zeka engelliler dahil bütün çocuklarn gelişimine büyük ölçüde katkıda bulunan etkili bir yoldur.

Daha kendi dilini konuşamazken bir bebeğe ikinci bir dili öğretmenin ne anlamı var?

İkinci bir dil öğretmek için en uygun zaman, birinci dilin öğrenilmeye başladığı zamandır. İki dili duyan ve iletişim kuran bir bebek, ikisini de anlayarak büyür. Bir bebek için üç ya da dört dil öğrenerek büyümek ve onları ayrt etmek olağandışı bir durum deiğldir; bu tipik büykanneyle nasıl anlaşacağını bilmek gibidir.

Araştırmalar, çok dil konuşan insanlarn beyinlerinde, tek dil konuşan insanlardan daha fazla sinir hücresi kullanıldığını, bunun da doğal bir şekilde beyin faaliyetlerini artırdığını göstermekte.

Neden bebekler ve çocuklar ikinci dil olarak İngilizce öğrenmeli?

Çocuklarn dil öğreniminde sıklıkla 'pencere'den bahsedilir. Araştırmalar gösteriyor ki altı yaşına kadar insan beyni neredeyse gelişiminin büyük bir kısmını tamamlamaktadır. Küçük yaşta ikinci bir dil öğrenmek, genel zekayı harekete geçirerek, çocuğun işitme korteksindeki beyin yolunun gelişimine yardım eder.

Dil öğrenmedeki güçlüklere rağmen, bir çocuk üç yaşında ya da daha erken yaşta, bir veya daha fazla dili iyice öğrenebilir. Çocuk ne kadar küçükse o dilin gramer ve telaffuzuna ana dili gibi hakim olması o kadar kolay ve doğal olur.

Çocuğuma İngilizceyi ben öğretebilir miyim?

Çocuğunuzun, İngilizceyi çok iyi eğitilmiş, uzman, neşeli ve başarlı bir öğrenim ortamı yaratmayı bilen bir Helen Doron Erken İngilizce öğretmeni ile ve grup içerisinde öğrenmesini tercih ediniz. Çocuklar dili iletişim kurabildikleri ve eğlendikleri bir grup içerisinde çok daha iyi öğrenmektedirler. Bir dilin konuşulmadığı takdirde kaybedileceğini unutmayın.

Evde sizin yapacağınız, CD'lerin arka planda günde iki kez çalındığından emin olmaktır, böylece çocuğunuz onu sıkça duymuş olur. Çocuğunuzu etkinlik kitaplarmızdaki hafıza oyunlar ve diğer kart oyunları ile meşgul edebilirsiniz. Özel olarak tasarlanan Helen Doron Erken İngilizce oyunlarnı, öğretmeninizden ya da doğrudan web sitemizden elde edebilirsiniz.

Helen Doron Erken İngilizce'nin standart bir öğretim programına göre avantajları nelerdir?

Kanıtlanmış bir yöntem: Helen Doron Erken İngilizce, dünya genelinde 25 yıldan fazla bir sürede yarım milyonun üzerinde bebek ve çocuğa İngilizce öğretmiştir.

Eğlenceli öğrenim: Uzmanlar tarafından geliştirilen özel öğrenim setleri şarkı, müzik, hareket, oyunlar, özel etkinlikler öğrenmeyi teşvik eder.

Doğal öğrenim: Bütün yaş gruplarında katılım ve motivasyonu arttırarak yeni beceriler kazandırır.

Özgüveni arttırma: Olumlu pekiştirme ve destekle çocuğun doğal öğrenme yeteneğini besler, özsaygısını kazandırır ve özgüvenini arttırır.

10 yıl Öngilizce öğrenimi: Bebekler ve çocuklar için 7 yıl İngilizce konuşma (okuma ve yazma isteğe bağlı), daha üst yaş grubu ocuklar için 3 yıl İngilizce konuşma dersine ek olarak okuma ve yazma programları.

Detaylara dikkat etme: Çocuklar anadili İngilizce olan biri gibi doğru telaffuz, aksan, dil bilgisi ve kelime dağarcığını geliştirmeyi öğrenir.

Daha üst yaş grubu çocuklar için hazırlık: Yüksek öğrenim ve uluslararası dil sınavlarında başarı için hazırlık da içermektedir.
KAYIT VE BİLGİ FORMU
İLGİLENDİĞİNİZ MARKALARKAYIT REFERANS FORMU

Mesajınız başarıyla gönderilmiştir!

Gazipaşa Şube
Reşatbey Mah. 62029 Sk. No:7/A Seyhan Adana
Güzelyalı Şube
Güzelyalı Mah. 81116 Sk. No:16 Çukurova Adana
Basınköy Şube
Belediye Evleri Mah. 84186 Sk. Çukurova Adana
Gazipaşa 2 Şube
Reşatbey Mah. 63012 Sk. No:17 Seyhan Adana

Sosyal Medya

/HelenDoronAdana  
/GundogduCollege  
/agk88  

QR (Kartvizit) *QR (Harita) *

* Yukarıdaki qr kodları akıllı telefonunuzla okutarak iletişim bilgilerimizi otomatik olarak kaydedebilir, dilerseniz harita qr kodu ile bize harita üzerinden kolayca erişebilirsiniz.

QR Kod (İletişim)